Rabu, 14 Februari 2018

Kalamullah


Dalam wahyu pertama yang diturunkan melalui malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam menerima ilmu dari Allah melalui firman Nya:
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-'Alaq: 3-5).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ilmu itu mencakup tiga aspek, yaitu (1) di hati, (2) di lisan, dan (3) di tulisan. Ilmu yang di dalam tulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya.

Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya.

Dinukil dari Tafsir Ibnu Katsir

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri yang Diunggulkan

Gunungpun pasti tunduk terpecah belah

Gunungpun pasti tunduk terpecah belah kalau sekiranya Al-Quran diturunkan kepadanya disebabkan takut kepada Allah Bagaimana dengan ma...