Rabu, 02 Mei 2018

Bersikap lunak (moderat)


Dalam perkara yang hak (benar) bersikap lunaklah kepada mereka, tetapi terhadap perkara yang batil (tidak benar), bersikap adillah kepada mereka.

Kebenaran yang tertinggi bersumber dari Allah, sedangkan kebenaran yang bersumber dari akal budi bersifat relatif.

Kebenaran tidak memerlukan suara terbanyak, seperti memberi tanda suka atau sangat suka, tetapi memerlukan dalil yang bersumber dari alquran dan tuntunan yang sesuai sunnah rasul-Nya dan yang dilakukan oleh para sahabatnya.

Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).(Al-Qalam: 8-9)

Menurut Ibnu Abbas, mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak kepada mereka dan mereka akan membalasnya dengan bersikap lunak pula kepadamu.
Menurut Mujahid, makna firman-Nya: Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. (Al-Qalam: 9) Yakni agar kamu tunduk patuh kepada sembahan-sembahan mereka dan kamu tinggalkan perkara hak yang menjadi peganganmu.

Sumber: Tafsir Ibnu Katsir

Entri yang Diunggulkan

Islam dan Tradisi

Selama ini kita menjadikan tradisi kita menjadi Islam. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi dalam kehidupan kita (Dr. Khalid Basalam...