Senin, 11 Juni 2018

DOA PAGI DAN PETANG

Alloh akan perintahkan 70 ribu malaikat  memohon ampunan baginya, jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Khalid (yakni Ibnu Tahman alias Abul Ala Al-Khaffaf), telah menceritakan kepada kami Nafi' ibnu Abu Nafi', dari Ma'qal ibnu Yasar, dari Nabi Shollalloohu'alaihi wa sallam yang telah bersabda:
Barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak tiga (3) kali, yaitu:
"Aku berlindung kepada Alloh Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syaithon yang terkutuk," kemudian membaca pula tiga ayat terakhir surah Al-Hasyr, maka Alloh memerintahkan kepada tujuh puluh ribu malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu.

Imam Turmuzi meriwayatkannya dari Mahmud ibnu Gailan, dari Abu Ahmad Az-Zubairi dengan sanad yang sama, lalu ia mengatakan bahwa hadis ini ghorib, kami tidak mengenalnya kecuali hanya melalui jalur ini.

Doa pagi dan petang:

A'uuzubillahissamii'il aliimi minasy-syaithoonirrojiim (dibaca  3 kali)

Huwallohullazii laaa ilaaha illaa huw,
'aalimul-ghoibi wasy-syahaadah,
huwar-rohmaanur-rohiim
huwallohullazii laaa ilaaha illaa huw,
al-malikul-qudduusus-salaamul-mu`minul-muhaiminul-'aziizul-jabbaarul-mutakabbir,
sub-haanallohi 'ammaa yusyrikuun
huwallohul-khooliqul-baari`ul-mushowwiru lahul-asmaaa`ul-husnaa,
yusabbihu lahuu maa fis-samaawaati wal-ardh,
wa huwal-'aziizul-hakiim (QS. Al-Hasyr 59: Ayat 22- 24)

Artinya:

Aku berlindung kepada Alloh Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syaiton yang terkutuk.

"Dialah Alloh, tidak ada ilah selain Dia. Mengetahui yang ghoib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Maha Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan. Maha Suci Alloh dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Alloh Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
(QS. Al-Hasyr 59: Ayat 22- 24)

Sumber:
Tafsir Ibnu Katsir 

Entri yang Diunggulkan

Talut dan Jalut

Alloh Subhaanahuu wa Ta'aalaa berfirman: وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَـکُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا  ۗ  قَالُوْۤا...