Jumat, 08 Juni 2018

Seperti apakah Tuhan yang disembah umat Islam?

Tauhid

Orang-orang Musyrik, kelompok Yahudi, dan koalisasi orang kafir bertanya kepada Nabi Shollalloohu'alaihi wasallam mengenai gambaran atau ciri-ciri Tuhan yang mengutus Rosulullooh Shollalloohu'alaihi wasallam.

Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubai bin Ka'ab bahwa suatu ketika orang-orang musyrik berkata kepada Rosuulullooh, "Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau?"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa suatu ketika kelompok Yahudi datang kepada Nabi Shollalloohu'alaihi wasallam, di antara rombongan tersebut terdapat Ka'ab bin Asyraf dan Huyay bin Akhthab. Mereka lalu berkata, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami ciri-ciri Tuhan yang mengutus engkau itu?!"

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Aliyah yang berkata, "Qatadah berkata, 'Sesungguhnya pasukan koalisi (kaum kafir) pernah berkata kepada Nabi Shollalloohu'alaihi wasallam, 'Gambarkanlah kepada kami bagaimana Tuhan engkau itu?'

Alloh kemudian menurunkan surah al-Ikhlas 112, ayat 1-4

Alloh Subhaanahu wa ta'aalaa berfirman:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 
qul huwallohu ahad

"Katakanlah (Muhammad), Dialah Alloh, Yang Maha Esa."

اَللّٰهُ الصَّمَدُ 
allohush-shomad

"Alloh tempat meminta segala sesuatu."

لَمْ يَلِدْ    ۙ  وَلَمْ يُوْلَدْ 
lam yalid wa lam yuulad

"(Alloh) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan."

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
wa lam yakul lahuu kufuwan ahad

"Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

Sumber:
Asbabun Nuzul Al-Quran
Al-Qur'an Indonesia http://quran-id.com

Entri yang Diunggulkan

Islam dan Tradisi

Selama ini kita menjadikan tradisi kita menjadi Islam. Kita belum menjadikan Islam sebagai tradisi dalam kehidupan kita (Dr. Khalid Basalam...